Táborová kronika, 28.6.-19.7.2008

1.den - sobota 28.června 2008
Sešli jsme se v 8 hodin ráno na klubovně a tam jsme začali nosit věci do auta. Pak jsme jeli na Kalikovák, tam jsme se převlékli do věcí na vodu a jeli jsme na Bukovec. Máme tam totiž vyhlídnutý plácek na kterém jsme spali už loni. Cestou jsme se koupali a učili jsme se přesedat z lodě do lodě, což byla docela sranda. Čert s Pískletem a Raplí přivezli večeři a my jsme mezi tím hráli hry. Potom byla večeře, měli jsme rizoto. Pak jsme šli na louku, kde je staré keltské pohřebiště, povídali jsme si jak probíhá tábor a pak jsme šli spát. Vedení nás v noci vzbudilo a šli jsme za šamanem Čertem. Tam jsme složili indiánskou přísahu a mohli jsme zase spát.

Zapsal Poděs


2.den - neděle 29.června 2008
Ráno jsme se probudili a chvilku jsme si povídali ve spacácích. Potom Kašpy vyhnal Ilču a Poděse ze spacáků a řekl jim, že máme dělat snídani protože máme službu. Tak jsme šli dělat snídani. K snídani byl chleba s paštikou „fůj“. Udělali jsme dva skrzaty. Jeden si vzal Jonáš a druhý jsme natrhali rybám. Jonášovi to nejdříve chutnalo, ale potom mu to chutnat přestalo (mě by chleba se solí a paštikou taky nechutnal). Po snídani jsme si šli balit věci. Najednou nás Čert vyrušil a řekl nám, že si máme vzít do ruky předměty, které jsme dostali při noční hře. Byli tři druhy předmětů: kámen, klacek a šiška. Tyhle předměty nás rozdělovaly do družin. První byla pod vedením Kašpyho se členy: Kašpy, Ilča, Poděs a Lukýs. Druhá skupina pod vedením Píďi se členy: Píďa, Mat, Kody a Rarach. A poslední třetí skupina pod vedením Rybky se členy: Rybka, Rosnička, Jonáš a Bertík. Pak jsme dobalili a mohli jsme vyjet na vodu. Na vodě jsme navštívili zříceninu hradu Věžka, kde jsme hráli hry. Lída s Maryšou pletly holkám copánky, klukům Čert strojkem oholil vlasy a pak všem na hlavu nastříkal barvu. Potom jsme jeli dál, až jsme dojeli k Dolanskému jezu, který byl sjízdný. Pak jsme dojeli k soutoku Berounky s Klabavou. Za chvíli jsme dojeli ke Spáleňáku kde jsme dělali traverzy a Ilča s Rosničkou udělaly špatný náklon a cvakly se. Když vylezly a vylily loď, tak se jelo dál. Potom přišel Valenťák. Od Valenťáku už to bylo jen kousek. Konečně jsme dojeli do tábora. Na táboře jsme vytřeli lodě, naskládali je na hromadu a šli jsme se poprat o stany. Když jsme měli rozebrané stany, mohli jsme se jít zabydlovat. Pak šla služba udělat večeři. K večeři byly knedlíky s vajíčkem. Po večeři byl večerní nástup a po nástupu příprava na večerku. Pak byla večerka a po večerce hlídky. Dobrou noc

Zapsala Ilča


3.den - pondělí 30.června 2008
Tento den nás Kaštan vzbudil svým známým budíčkem. Rozcvičku vedla Maryša. Po lítačce, snídani a čištění zubů jsme uklízeli a dostavovali tábor. Po práci byl oběd a po něm jsme přebrali službu v kuchyni od Kašpárka. Po poledním klidu jsme udělali svačinu a po svačině byla somrovačka. Somrovat jsme měli cement a vápno. Většina lidí ve vesničce Nadryby hned nad naším táborem nám řekli, že nic takového nemají a tak bylo těžké něco sehnat, ale nakonec jsme toho vysondovali nejvíc díky dvěma starým babičkám a jednomu pánovi s malým pejskem. Před somrovačkou nám Čert řekl ještě o tom, že si máme do zítřka do večerního nástupu udělat ze dřeva indiánskou zbraň. Takže jsme po somrovačce vyráběli zbraně. Po večeři jsme šli na západ slunce na Křížek. Západ jsme sice nestihli, ale alespoň jsme se seznámili s táborovou hrou a jejími hlavními postavami náčelníkem „Smrtícím šípem“ – Sopťa, šamanem „Rudým mrakem“ – Čert a strážkyní pokladu „Živou vodou“ – Raple. Potom jsme se vrátili stejnou cestou zpátky. Převlékli jsme se a šli jsme na večerku. Po večerce jsme šli spát.

Zapsala Píďa


4.den - úterý 1.července 2008
Ráno jsme se probudili kvůli hlasitému projevu Kaštanových hlasivek. Znamenalo to, že se máme převlíct do plavek a připravit se na rozcvičku. Hned jak jsme se rozcvičili na louce před táborem, běželi jsme se vykoupat. Po nástupu, kde nám Čert vysvětlil TH1 aneb výrobu zbraní na obranu našich indiánských kmenů se pokračovalo lítačkou, která byla zatím ještě relativně mírná. Potom, jak je zmíněno výše, jsme se všichni začali podílet na výrobě zbraní. Každý si musel vyrobit vlastní zbraň, z nichž se pak vybere jedna družinová. Oběd si musela každá družina uvařit sama na vlastním ohništi. Samozřejmě jsme si všichni museli připravit dříví. K obědu jsme měli francouzskou polévku, brambory a sekanou. Jídlo bylo výborný,ale horší bylo drhnutí zakouřených kotlíků. Mezitím se pracovalo na kamnech, díky nasomrovanému vápnu a cementu ze včerejška. Odpoledne byly na programu další práce v táboře jako stavba dřevníku, štípání dříví, řezání palet a samozřejmě dostavba kamen, aby měla Hádě na čem vařit. Tyhle práce jsme dostali hlavně proto, že jsme karbanili karty a neměli jsme hotové zbraně. Před večeří jsme všeho nechali, ještě jsme se vykoupali a připravili se na krupičkovou kaši. Před večerním nástupem jsme ještě dodělávali zbraně. Většinou to byly kopí a oštěpy, ale objevily se i tomahawky a luky. Na nástupu jsme zbraně odprezentovali a čekalo se na hodnocení, které nám vedení mělo sdělit zítra. Jako poslední jsme si vyčistili zuby a pak jsme šli na večerku, kde se vyhlásila Soangetaha - získala ji Rosnička. Potom už se šlo spát a připravila se 1. hlídka.

Zapsal Jonáš


5.den - středa 2.července 2008
Ráno jsme šli jako vždy na rozcvičku a potom do vody. K snídani byla Syslí pomazánka s čajem. Po snídani jsme se převlékli do krojů na nástup. Po nástupu šli malé děti k vodopádu. My ostatní jsme dělali dostavbu tábora. K obědu byla bramborová polévka a plněné knedlíky s masem. Po obědě bylo TH3 oltáře. Měli jsme si najít věci co nám zadal Čert. Po té jsme je museli postavit. K svačině byly peřeje do kapsy - vlnky a oteklá pecka - broskev. K večeři byl Kašpárek. Po večeři jsme si šli sednout do Tee Pee a u ohně jsme zpívali s kytarou. Potom byla večerka a Soangetahu vyhrál Kašpárek.

Zapsali Rybka a Bertík

6.den - čtvrtek 3.července 2008
Ráno jsme se probudili do krásného dne. Po rozcvičce jsme měli snídani ke které byly lupínky s mlékem – „Emco hnus“. Pak byl nástup a lítačka. Po lítačce hříšníci, kteří měli něco ve svačenici (Maryša, Jonáš a Kašpy) byli popraveni 5 litry studené vody. Pak přišel na návštěvu Bohouš, který nám pomáhal stavět tábor se svými vnoučaty. Potom jsme se rozdělili do dvojic z každé družiny na zvědy a přebírače získaných informací. Zvědové vyrazili broděním přes řeku na cestu pod Chlumem. Tam nám šaman rozdělil místa o kterých jsme měli získat informace. Pak jsme šli na určená místa a získávali informace. Cestou zpátky na Chlum jsme získané informace ukryli ve flaškách pod zem. Za námi se brodili přes řeku na Chlum přebírači zprávy a při čekání na zvědy dělali na vrcholu Chlumu nováčkovky. Před skončením hry nás zastihla velká bouře a proto se přebírači vrátili se Sopťou a Medvědem zpátky do tábora. Zvědové zatím dorazili na Chlum a s Čertem se vrátili do tábora. Lída šla s Jonášem a Rosničkou ukrýt flašku o které si mysleli, že se bude ukrývat, až později. Cestou zpátky si stopli hasiče. V táboře jsme zjistili, že ostatní jsou v kiosku, protože pršelo. Pak nás Žluťáci pozvali na návštěvu do jejich tábora na promítání animovaného filmu Lovecké sezóna. Všichni jsme naskákali do Méďobusu a jeli pod Spáleňák. Tam nás Žlutý převezli přes řeku a zavedli nás do promítacího sklepa. Po filmu šli Kaštan a Čert pozdravit pionýry, kteří měli tábor vedle Žlutých. Ostatní zatím jeli zpět Méďobusem do tábora. Čert s Kaštanem se vraceli pěšky kolem Korečníku a zavolali na Žabáka, aby je převezl. Při vystupování u táborového mola se přiřítil dnes již „Pirát“ Sopťa, že jim pomůže a po vystoupení Kaštana a Čerta, Žabáka při vystupování cvaknul a potopil ho i s lodí. Mezi tím se Rosnička učila eskymáky na kajaku s Raplí, která jí byla učitelkou. Pak prošel přes náš tábor nějaký vodácký oddíl s červenými troškami XXX, který stanoval na druhém břehu. Potom byla svačina a osobní volno, které někteří využili k zdobení svého indiánského kopí. Pidilidi dělali s Kaštanem nováčkovku.

Zapsali Kašpy a Medvěd7.den -
pátek 4.července 2008

Ráno jsme se probudili plni optimismu, protože nám Žluťáci nevyrabovali tábor. Kaštan prohlásil, že jim to musíme co nejrychleji oplatit a že si máme sbalit na celý den. Po snídani nám zavázali oči, naložili nás do aut a naši družinu dovezli ke Zruči. Odtud jsme měli dojít a posléze i došli do tábora. Nebyl to žádný problém a v táboře jsme byli asi za dvě hodiny. Chvíli po tom byl oběd. Po poledním klidu jsme nasedli do auta a jeli ke Spáleňáku, kde byla svačina. Ke svačině byla buchta a kefír. Zbylé svačiny dojedl Sopťa a vyrazili jsme na vodu. Po asi tak hodině jsme byli pozváni na fotbal ke Žluťákům. Kde jsme nejprve hráli vybíjenou a po výborné večeři (byli bramboráky) byl fotbal. Jako junioři jsme suverénně vyhráli a seniory bych nekomentoval. Prostě jsme to Žluťákům natřeli. Po fotbale už byl jenom Statisticky průměrný vodák a večerka na vodě, která byla asi 50 metrů po proudu od žlutého tábora. Při večerce byly lodě seřazeny ve tvaru lotosu. Po večerce následovala cesta po vodě do tábora a klidný spánek.

Zapsal Mat

8.den - sobota 5.července 2008
Tak jsme se zase probudili… Ráno po obvyklých ceremoniích a snídani (navrch huj, vespod fuj) svítilo sluníčko. Proto Čert vymyslel další etapu TH nazvanou ryby. Jedna deblovka admirality vyjela na řeku, kde z ní vyhazovali nafouknuté balónky. Děti se zatím připravili na břehu a pronesli k Manitouovi prosbu o hojnost ryb. Nakonec vběhli do řeky, svými kopími propíchávali balónky a sbírali zbytky. Lov se ukázal celkem úspěšný nejen v počtu nalovených ryb, ale i kvalitních fotek. Po návratu do tábora jsme se rozdělili do několika skupin. Jedna zůstala v táboře, druhá jela na Korečník pokácet a přivézt smrky napadené kůrovcem a Poděs šel s panem Šubrtem natírat přívoz. Někteří se vrátili dříve, někteří později, takže oběd byl poněkud roztahaný. Při poledním klidu našla Pískle mládě ptáčka, které nakonec uletělo. Odpoledne dostali děti za úkol si sbalit batoh na dva dny. Trvalo jim to poměrně dlouho, protože starší nabyli schopni pomoci mladším. Nakonec jsme přešli a převezli se na druhý břeh, odkud pidilidi vyrazili přímou cestou na Chlum, zatímco zbytek oddílu šel delší cestou. Na Chlumu jsme dohráli hru Zvědové (ze 6. táborového dne), hráli schovku a uvařili večeři (zaváděli jsme plynofikaci do odlehlých krajů). Když Čert s Písklí a Raplí odešli, postavili jsme přístřešek a zachrápali.

Zapsal Sopťa9.den - neděle 6.července 2008
Ráno jsme se probudili okolo 9. hodiny na Chlumu. Svítilo sluníčko, tak jsme všichni rychle vylezli z pelechů. Složili jsme přístřešek a hráli nějaké hry – souzelení, buldoky a čísla. Když přišli Lída, Čert a Pískle, tak jsme se nasnídali, zabalili a vyšli jsme směrem na Kříše. V Kříších jsme poznali, jak vypadá vesnice, kde dávají lišky dobrou noc. Slepice nám běhali přes cestu a zanechávali tam nejeden exkrement. Po zbytek cesty jsme cítili vůně ze zabydlených dvorků. Když již strhaní jsme dorazili k Baště, zjistila jsem, ze moje předtucha o krásném hradu byla zcela mylná. Bašta byla důl na černé uhlí. Nikoho nepřekvapí, že nás to zklamalo. Po chvilce naše boty zase brázdili po cestě směrem na Doubravku, kdy byl dříve lom Kateřina.
Naše nohy zase nastartovali a vydali jsme se do Vranovic. My, jak už to vodní skauti dělávají, jsme se rozhodli objevit vodní plochy, kterých v okolí Vranovic není mnoho. Naše pátrání bylo úspěšné a tak jsme mohli naše sluncem rozžhavená těla svlažit v rybníku. Následně jsme zaplnili hladové žaludky pečivem a salámem. A znovu vyšlápli směrem k táboru. Kousek od Darové jsme pocítili Manitouovo špatnou náladu a zmoklí na kost jsme přišli do tábora. Přes řeku nás převezli naši indiánští kamarádi Žabák a Švéd. Všechny mokrý věci jsme dali usušit do kuchyně a šli jsme to tee pee na pořádnou večeři – vaječnice s kečápem a cibulí. Roztrhaní a unavení jsme zalehli do našich spacáků a počítali ovečky.

Zapsala Rosnička

10.den - pondělí 7.července 2008
Ráno byl jako normálně budíček s rozcvičkou, kterou vedla Lída. Po rozcvičce jsme se šli převléct a uklidit stany. Potom byla snídaně. Protože včera odpoledne a dneska ráno pršelo, tak se rozhodovalo o tom, jestli bude nástup. Nástup byl, protože přestalo pršet. Jenom lítačka nebyla. Hned potom, co jsme se převlékli z krojů se šlo do kiosku, aby nás Maryša naučila něco ze zdravovědy. Začali jsme ošetřováním malých oděrek a ran, pokračovali jsme obvazováním kolene, prstů, palce a celé ruky. Potom si nějací experti nechali obvázat i hlavu (Mat). Výuka pokračovala obvázáním kotníku, lokte a taky nás Maryša naučila tlapičku na spáleniny. Pak si ještě Kašpy nechal obvázat oči a ostatní šli se Žlutýma (kteří se u nás zastavili na čaj a pokračovali dál po proudu) do kiosku na dobroty.

Potom jsme si na figuríně Kašpym zkoušeli, jak dostat člověka do stabilizované polohy. Nakonec jsme připravovali figurínu se zlomenou nohou na transport. Po zdravovědě byl oběd. Po poledním klidu byla lítačka, protože ráno by se vylítané věci namočily. Po skončení poledního klidu byla svačina a potom jsme hráli lodě. Lodě vyhráli Siouxové a protože začalo hodně pršet, zbylé družiny už nedohrávali. Když přestalo pršet, služba šla dodělat večeři. Po večerním nástupu, kde Apačové uhádli místo pokladu, bylo shromáždění v Tee-Pee, kde se předvedly nějaké scénky a zpívalo se. Nejlepší byl Mat !!!

Seškrábal Kašpy

11.den - úterý 8.července 2008
Dnes ráno jsme dělali vedení. Hráli jsme hru indiánské vejce. Hraje se to tak, že se rozdělí do skupin. Každá skupina dostane tři sirky, kotlík, vejce a škrtátko. Skupiny se rozejdou a schovají. Hra spočívá v tom, že musíte uvařit vejce a při tom vyslat zvěda a co nejdřív se vrátit s uvařeným vejcem na určené místo a se zvědem, který ví kde jsou ostatní. Kdo se vrátí na určené místo první vyhrál. První se vrátil Žabák a jeho skupina a vyhráli. Skupina pruhovaní kamarádi uvařila oběd. Naobědvali jsme se. Po poledním klidu začala další táborová hra „Manitou se zbláznil“. Hra vypadala takto: měli jsme si sbalit za půl hodiny věci, které potřebujeme na dva dny. První stanoviště bylo mytí rukou, druhé čištění zubů, třetí nandat si pláštěnku, čtvrté uložit se ke spánku a páté napít se z flašky 1,5 litru. Když jsme něco neměli museli jsme se vrátit přes všechny stanoviště do tábora a pak zas od začátku. Vyhrál Kašpy se svojí družinou. My jsme byli druzí a Fish team byl třetí. Po čištění zubů a napití bylo všem špatně a Mat i blinkal za stanem. Na konec dne jsme se sešli v Tee Pee a na konec byla večerka a šli jsme spát.

Zapsal Rarášek

12.den - středa 9.července 2008
Ve středu jsme se probudili do krásného dne. K snídani byla vánočka s marmeládou – hladce pokydaný pletenec. Po nástupu se rozdělili tři party na partu mechu, smolovou a táborovou. Potom jsme si plnili nováčkovku. K obědu byl „Krvavý ropovod“, odpoledne byla projížďka na koních a hodili jsme Kájinu do vody, protože měla narozeniny. Dostala i dárek. Sopťovi přivezli nový singl a hned jej šel vyzkoušet . Potom vybraní lidi spali v Tee Pee.

Zapsala Rybka

13.den - čtvrtek 10.července 2008
Ve čtvrtek ráno se běželo na rozcvičku. Po rozcvičce byla snídaně, ke které byli „Plačtivé protejny“. Potom byla chvilka na uklízení stanů a po úklidu byl nástup. Na nástupu si vzal Mat „Orlí pero hladu“ a to bylo z bobříků a Orlích per vše. Potom byla lítačka, která proběhla celkem dobře. Dopoledne se dokončoval Slibový oheň. Když bylo hotovo, šlo se na oběd. K obědu byla polévka „Prdlivka“ a „smažené ploutve a zemní hlízy“. Po obědě mělo být TH8, ale kvůli nepřízni počasí nebylo. To byla škoda, ale co se dá dělat. Místo toho jsme hráli různé hry. Pomalu se blížil večer a s tím i Slibák. Za chvíli byla večeře ke které byla „Maková panenka na vrtuly“. Mňam! Po večeři se slibující slezli v Tee Pee, tam nám Kaštan s Raplí vysvětlili jak budem přicházet, jak to bude probíhat, atd.. Pak jsme to šli nacvičit, to byla hrůza. Konečne byl Slibák. Slibovali: Ilča, Kašpy, Kody a Píďa. Když se odslibovalo začalo se zpívat. Potom se šlo spát a protože Ilča, Kašpy a Píďa slibovali mohli spát u ohně.

Zapsala Ilča

14.den - pátek 11.července 2008
V pátek ráno jsme se probudili a šli jsme na rozcvičku, potom se šli převléct do suchého. K snídani byl „sladce pokydaný spletenec“, pak jsme se převlíkli do kroje a šli na nástup. Potom byla lítačka a pomsta svačenice. Dopoledne byla TH8 „suchý kvicht“ - dělali jsme obličeje lépe řečeno sádrové odlitky vycpávali keramickou hlínou. Rosnička si ještě dodělávala sádrový odlitek, protože když se dělal na klubovně tak u nás ještě nebyla. Apačové uvařili k obědu polévku „Maďarův sen“ a „meatschmelung a brka“. Po obědu a polední klidu byli vodní hrátky. Napřed jsme šli poprvé skákat ze stromu a pak z houpačky. Potom bylo k svačině mléko v kelímku. Po svačině nám Hádě ještě přivezla z KFC hranolky a kuřecí nugety, které dostala za odměnu, že byla nejlepší pracovnice měsíce. Pak byli štafety družin. Napřed jeli dva na Americe na které se cvakli Kašpy a Jonáš, pak celá družina na kanoi a na konec jeli kajakáři, který si kajak musel vytáhnout z vody na břeh. Na kajaku se cvak Jonáš. Štafetu jsme hráli 3x. Po štafetě jsme šli všichni znova skákat rychle za sebou do vody ze stromu s z houpačky a Medvěd nás při tom točil na video. Pak drobném deštíku se vyjasnilo a objevila se duha nad protějším lesem. K večeři byl „Maďarův sen a placka“. Po večeři byl nástup a pak elektronické iluze v kiosku. Byli to fotky a video z Aljašky z Yukonu kde bylo dějiště zlaté horečky 1896. Pak jsme šli spát.

Zapsal Kody

15.den - sobota 12.července 2008
Ráno jsme se probudili pod úpěním Matova mutujícícho hlasu. Po pravidelném koupání, tedy skákání ze stromu, jsme se převlékli do suchého a připravili k snídani. Ke snídani jsme měli výborné palačinky z těsta vyrobené Vlčicí. Ještě před nástupem jsme si vyčistili zuby a uklidili ve stanech, což děláme denně. Na nástupu jsme se dozvěděli program dnešního dne a pak už lítačka. Tak třeba Poděs měl za 0 a hned se musel připravovat na popravu za Svačenici ještě společně s Kodym. Potom podle programu byla připravena TH9 „Železný Oř“. Každá družina měla, přidělenou kládu a menší kládičku. Úkolem byla nařezat kládu na tři a kládičku na čtyři stejné špalky a následně je rozštípat. První skončili Soudové, druzí Apači a třetí Tesáky. Po obědě se část lidí odloučila do Tee Pee, kde jim Had pletl z chemlonu rasta copánky a druzí se šli koupat nebo si dělali vlastní věci. Potom, když už jsme se nasvačili, jsme šli psát kroniky a čtyři lidi šli na vodu. Jelo se na Spáleňák, kde se nacvičovali náklony atd.. Protože pršelo, šli jsme do kiosku a mezi tím přijeli po vodě Čert a ostatní. Navíc Žabák přines takové dřevěné udělátko, takže o zábavu bylo postaráno. Kdo nevěděl, nepochopí. Po večeři, což byli bramborové placky, se konal večerní nástup, pak už jen půlhodinka na čištění zubů a mimochodem na nástupu se řekla jedna důležitá věc: že se každý den bude v táboře objevovat bledá tvář a bude se snažit něco změnit, kdo to napraví jako první dostane pro svou družinu bod. Pro dnešek ji udělal Rarášek. Na konec už se jen zvolila Soangetaha, kterou vyhrála Ilča, řešili se hlídky a po večerce se šlo rovnou spát.

Zapsal Jonáš

16.den - neděle 13.července 2008
Ráno byl budíček, ale protože bylo hnusně a pršelo rozcvička nebyla. 10 minut po budíčku byla snídaně. K snídani byla vánočka. Po snídani byl krátký deštivý nástup na kterém Jana poprvé vztyčila novou oddílovou vlajku, kterou nám ušila. Po nástupu a lítačce jsme se sešli v hangáru kde jsme koukali na filmy Vinetou a Poklad na Stříbrném jezeře. Při druhém filmu již služba nekoukala, protože nám šla dělat oběd. K obědu bylo 125 vdolků. Po obědě se ještě pouštěli nějaké kratší filmové spoty. Když skončil poledňák a svačina šli jsme na louku za kemp a začali jsme indiánskou hru podobnou lakrosu a fotbalu. Pak jsme se vrátili do tábora. Po dalším čase nic nedělání nás Čert zase vzal na louku a indiánskou hru jsme hráli naostro. Potom byla večeře. Po večeři nám pán, který pouštěl video o Aljašce přivez ukázat věci, které tam získal. Pak byl nástup, večerka a šlo se spát. V noci pak byla noční hra. Měli jsme se připlížit k ohni bledých tváří a zapamatovat si co nejvíce věcí, které byli okolo ohně a pak se do limitu vrátit do tábora.

Zapsal Kašpy

17.den - pondělí 14.července 2008
Ráno jsme se probudili plni optimismu, protože nebyla rozcvička. Na snídani byl Poryč - „Koňská směs“, který všem chutnal. Když si všechny čuňata vyčistili zuby, následovalo uklizení stanů na lítačku. Po nástupu kvůli dešti byl program v Tee Pee. Byla Pohádková olympiáda a skládání pohádky na jedno písmeno. Raple nám taky četla Arabelu a po přečtení všech pohádek, byl oběd, ke kterému byla Pórková polévka - „vývar z kruhů“ a druhý chod byla Čočka s párkem - „Broky pro krávu“. O poledním klidu jsme stavěli s Čertem skluzavku do řeky. Odpoledne přijela posila Iljič a Davoš. V podvečer jsme všichni vyzkoušeli skluzavku do řeky a Raple i na kajaku. Po vyblbnutí na skluzavce Švéd griloval kuřecí maso, které všem moc chutnalo. Po výborné večeři byl nástup a poté jsme se přesunuli k ohni do Tee Pee, kde byla zpívaná a dětem byly pleteny copánky z chemlonu. Po zpívané v Tee Pee byl zasloužený a slastný spánek.

Zapsal Mat

Pohádka na P:
Petr pan polítává po Praze. Praštil pazourem pyšnou Popelku. Popelka pláče. Potom Petr pan přistává před předměstím, pozdraví porouchanou Popelku. Pak přiběhne pomoct princezna Prasečí prdelka. Pompo přijede Peugeotem, políbí Popelku, Petra poblije. Pompo pohladí Popelku po pěkném pozadí. Pompo parkuje po potmělém parkovišti před Penzionem. Petr pan pozoruje pohyby. Pokusí pohybem praštit Pompa. Pompo padá pod postel. Popelka piští. Petr popadá Popelku. Popelka pouští prdy. Prase, povykuje Petr. Popelka prchá po Praze. Petr prchá před Policií. Pokračování příště, povídá princezna Prasečí prdelka.

Zapsali Drtivé Tesáci

Pohádka na P:
Princezna pobíhá po pokoji. Přichází princ. Princezna padá pod postel. Princ padá pod ní. Pastelkami páčí podlahu. Postel padá. Princezna pláče. Princ pazourem podrží postel. Princ piká. Přijde poustevník. Padají poličky. Poustevník pije pálenku. Poslušně přiskočí, pohlédne pod postel. Princ pohlédl po poustevníkovi. Poblil podlahu. Pokojská přičarovala problém. Pepu pašujícího Pepo. Pepa podpaluje pokoj pochodní. Přijíždí počmáraný Peugeot. Pocestě přejíždí pocestné. Prodává prošlé potraviny pod podmínkou přihlášeného pěstitelství. Poustevník painballovou puškou postřelil prince. Přetahuje princeznu přes práh. Podbíhá pod Pamelinou pěstírnou. Padli přitom Patrioti. Pitomá pohádka
.

Zapsali Siouxové

18.den - úterý 15.července 2008
Dneska jsme šli jako vždy na rozcvičku. Když jsme se převlékli do teplého oblečení, tak zapískali snídani, takže jsme museli máknout. K snídani byla Syslí pomazánka. Dopoledne jsme připravovali závěrečný oheň. Pidilidi si plnili nováčkovku a ostatní šli do lesa pro chrastí. Odpoledne jsme chytali ryby, které Čert dal do lodě. Bylo tam hodně druhů ryb. Úkol je asi jasný: chytit, zabít, vykuchat, opéct a sníst. Bylo to lehčí než v loni v tom, že loni jsme si ty ryby museli opéct nad ohněm a letos jsme si je opekli na kamnech. Bylo to dobré.

Zapsala Rybka

19.den - středa 16.července 2008
Ráno jsme se vzbudili a šli jsme na rozcvičku, kterou vedl Lukýs. K snídani byla rybičková pomazánka ze sardinek. Na nástupu jsme se dozvěděli, že dnes odjíždíme za pokladem. Po nástupu byla lítačka. Sbalili jsme si věci a vyrazili na dvoudenní plavbu. Zastavili jsme se na vynikající zmrzlině na Libštejně a pokračovali jsem v cestě na Kobylku. Cestou jsme se ještě stavěli na dříví, které jsme sbírali i na druhé straně řeky v lese za loukou. Když jsme dorazili na Kobylku tak jsme postavili stan a při tom nám pršelo, protože se Manitou zlobí a tak jsme museli máknout, aby jsme nezmokli. Po stavbě stanu a přípravě na spaní jsme měli nástup. Po nástupu jsme ještě dojídali buřty a za nedlouho byla večerka po které jsme šli spát. V noci nás vzbudili šéfové rodu a šli jsme za Mnichem do jeskyně za řekou, kam nás poslal Čert. Přes řeku nás převážela Raple a v jeskyni nám dal Mnich klíč od pokladu. Když jsme ho získali tak jsme vyrazili zpět do kempu a šli spinkat.

Zapsali Poděs a Rosnička

20.den - čtvrtek 17.července 2008
No probudili jsme se, vylezli jsme ze spacáků a šli na rozcvičku, kterou vedl Rarášek. Potom jsme se převlékli z plavek a vodochodek a šli vařit snídani. K snídani byli čínské polévky z pytlíku. Nejdříve vařili Siouxové a Tesáci a Apačové šli balit a pak jsme se vyměnili. Když jsme měli sbaleno, tak jsme u ohně předváděli indiánské tance, které jsme si vymysleli. Pak nám řek Šaman jaké měl vidění a šli za pokladem, který byl na zřícenině hradu Libštejn. Šli jsme po cestě z kempu rovně, potom po silnici do svahu a pak jsme odbočili na lesní cestu k Libštejnu. Když jsme došli na Libštejn, tak jsme chvíli čekali u řeky než Čert schoval poklad na hradě. Potom jsme hledali poklad. První ho našli Drtiví Tesáci, druhý byli Siouxové a třetí Apačové. Potom jsme se vrátili zpátky do kempu, dali loďáky do vleku, někteří dělali svačinu a ostatní balili stan. Pak přijel Tuc Tuc Méďa Béďa s Méďobusem Brum Brum. Potom jsme si dali batohy do Medvědovo auta, navázali lodě a když mělo vedení poradu tak jsme byli na prolejzkách. Pak jsme naskákali od Čerto a Méďobusu a odjeli zpět do tábora. Když vylez Rarášek z Méďobusu tak hodil metlu hned u auta. Potom šli Jezzzinky vydávat Gulášovou polévku. Pak jsme vybalovali si věci. K večeři byla Čína a než jsme ji vydali tak vedení dělalo Kotváckou vlnu. Po večeři byl nástup a po nástupu jsme se odebrali k závěrečnému ohni, který podpaloval Sopťa. Pak Kaštan vyhlašoval celoroční bodování které vyhrál Sopťa a dostal pádlo, ujeté km na vodě kde byla první Píďa, Sluneční horu kde byla první Rosnička, Táborovou hru kterou vyhráli Siouxové, Lítačku kterou vyhrál Mat a na konec se vyhlásilo pořadí družin které vyhráli Kosatky. Při tom se rozdávali ceny. Pak si Kaštan zavolal Ilču a za zásluhy jí jmenoval člunařem a potom Píďu, kterou jmenoval kormidelníkem. Pak byla scénka – počasíčko s Rosničkou a sponzorem Poděsem ze stavebnin Amor. Potom Čert hrál na kytaru a ostatní zpívali. Vítězná družina Siouxů spala v Tee Pee. Ou-Jé.

Zapsala Píďa

21.den - pátek 18.července 2008
Ráno byla rozcvička pro drsoně a pro měkče, takže drsoni šli do vody a měkči byli radši suchý. K snídani byli rohlíky a co dům dal (zbytky). Dopoledne jsme uklízeli tábor. Zlikvidovali jsme ohniště, dřevník a naší super houpačku. K obědu byli fazole s gulášovou polívkou. Po odpoledním klidu jsme spořádali svačinu. A ještě pouklízeli tábor. Po výborné večeři, kterou uvařila Jana jsme si šli zahrát hru Bola. Ještě než jsme se pozabíjeli byli vybráni dva z družin, kteří třídili věci do krabic. Potom byl poslední nástup po kterým následovala večerka. Všichni ulehli do svých pelechů, protože zítra nás čeká bourání tábora .

Zapsala Rosnička

22.den - sobota 19.července 2008
Bourání tábora.

Zapsal Medvěd :-)

Tábor očima Pidilidí:

Fotogalerie 28.6.-11.7. táborové vývěsky
Fotogalerie 11.-19.7.